Kontakt podaci

Centar za istraživanje podataka i bioinformatiku
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Nemanjina 6
11080 Zemun, Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 2615315 lok 2213 i lok 2454
E-mail: cipb@agrif.bg.ac.rs