Delatnost Centra

Istraživači Centra deluju u dva osnovna pravca:

Oblasti istraživanja

Sve istraživačke delatnosti Centra uglavnom se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti:

Posebno, Centar se bavi promovisanjem, koordinacijom i podrškom interdisciplinarnih istraživanja i aktivnosti iz oblasti bioinformatike i istraživanja podataka u biološkim i biotehničkim naukama, kroz različite radionice, seminare, organizovanje kurseva i sl.

Kroz navedene delatnosti, u okviru Centra je moguće istraživanje podataka u bilo kom formatu: tekstualnom, numeričkom ili multimedijalnom. Zbog toga ove delatnosti treba shvatiti samo kao primer aktivnosti koje bi se odvijale u Centru, a ne kao ograničavajući faktor. Istraživači Centra su raspoloženi za naučne izazove, pa je svaka vrsta saradnje u oblasti informacionih tehnologija i njihovih primena moguća.