Istraživački tim

U okviru Centra za istraživanje podataka i bioinformatiku aktivan je veći broj istraživača sa svih Instituta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i saradnika iz drugih institucija. Spisak istraživača nije konačan. Očekujemo da nam se jave svi naučni radnici koji imaju potrebu ili ideju za saradnju.

Stalno aktivni istraživači Katedre za matematiku i fiziku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se sem naučnih istraživanja bave i organizacijom rada Centra, su:

dr Vesna Pajić, docent (rukovodilac Centra)
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(ekstrakcija informacija, jezičke tehnologije, istraživanje podataka, bioinformatika)
Dragica Radovanović, asistent
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(matematičko modelovanje, istraživanje podataka)
Jelena Kozoderović, asistent
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(matematičko modelovanje, istraživanje podataka)
Dragana Dudić, asistent
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(semantički veb, istraživanje podataka, bioinformatika)

U rad Centra su uključeni i stručnjaci iz većeg broja drugih naučnih oblasti sa Poljoprivrednog fakulteta:

dr Vladimir Pavlović, redovni profesor
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(nanotehnologije, elektronska mikroskopija, mikrostrukturna karakterizacija)
dr Miloš Pajić, docent
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(prostorno određeni podaci)
dr Ivan Zlatanović, docent
Institut za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet
(matematičko modelovanje procesa i sistema)

Istraživači Centra su uspostavili stalnu saradnju i sa istraživačima van Poljoprivrednog fakulteta, kao što su:

dr Gordana Pavlović - Lažetić, redovni profesor
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
(bioinformatika, istraživanje podataka, baze podataka)
dr Bojana Banović, naučni saradnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu,
(bioinformatika, molekularna biologija)
dr Vera Pavlović, docent
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
(spektroskopska analiza bio-materijala i multifunkcionalnih materijala i sistema: Raman, IC, XPS i dr.)
dr Duško Vitas, profesor u penziji
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
(jezičke tehnologije, semantički veb)
dr Cvetana Krstev, vanredni profesor
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
(jezičke tehnologije)
dr Ranka Stanković, vanredni profesor
Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
(GIS sistemi, jezičke tehnologije)
Staša Vujičić Stanković, asistent
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
(ekstrakcije informacija, ontologije)